მთავარი

SME საკრედიტო ხაზი

რეგისტრაცია

როგორ მუშაობს

ბიზნეს ბლოგი

კომპანიის შესახებ

API

ANALYTICS

LIGHTSPEED PLATFORM

ბიზნეს სესხი, biznes sesxi, biznes sesxebi, ბიზნეს სესხები

QUICKCASH-ის ახალი API

AI Scoring

50+ Web-Services

20+ Databases

Restful API

Register

პარტნიორი ფინანსური კომპანიებისთვის
1. ინოვაციური პლატფორმა
Quick Cash გთავაზობთ ინოვაციურ მაღალ ტექნოლოგიურ პლატფორმას ბიზნესის კრედიტუნარიანობის შეფასებისათვის. ჩვენი პლატფორმის საშუალებით საკრედიტო ხაზის გაცემას 15 წუთში შეძლებთ!
- გააგრძელეთ კითხვა
2. ახალი სეგმენტის ათვისება
პარტნიორ ფინანსურ ინსტიტუტებს შეუძლიათ აითვისონ ახალი SME სეგმენტი.
- გააგრძელეთ კითხვა
3. მარტივი ინტეგრაცია
Quick Cash-ის პლატფორმა გამოირჩევა მარტივი და მოქნილი ინტეგრაციის უნარით პარტნიორი კომპანიის ვებგვერდთან.
გააგრძელეთ კითხვა
4. სწრაფი
დღესდღეისობით მცირე და საშუალო ბიზნესების შეფასებას სჭირდება 2-4 კვირა და ადამიანური რესურსი. ჩვენი პლატფორმის საშუალებით შეფასებისთვის მხოლოდ 5 წუთია საჭირო!
- გააგრძელეთ კითხვა
5. დაბალ ხარჯიანი გაპროცესება
მცირე და საშუალო ბიზნესების შეფასება არამარტო დროს, არამედ ფინანსებსაც საჭიროებს. Quick Cash-ის ინოვაციური პლატფორმა კი სრულად გათავისუფლებთ ისეთი ხარჯებისგან, როგორიცაა საბუთების შეგროვება, მისი ანალიზი, ადამიანური რესურსი, ტრანსპორტირება და სხვა.
- გააგრძელეთ კითხვა
FEATURED